Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 10 maart 2023

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene Voorwaarden") regelen uw relatie met de website van Male Things Worn (de "Dienst") die wordt beheerd door Male Things Worn ("ons", "wij" of "onze").

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt. Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang krijgen tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, kunt u geen toegang krijgen tot de Dienst.

Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die via de Dienst beschikbaar is gesteld ("Aankoop"), kan u worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, waaronder, maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om een creditcard(s) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken met het oog op het vergemakkelijken van de voltooiing van Aankopen. We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder maar niet beperkt tot: product- of servicebeschikbaarheid, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de service, fout in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een verdachte of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, Fouten en Onnauwkeurigheden

We updaten voortdurend ons aanbod van producten en diensten op de Dienst. De producten of diensten die beschikbaar zijn op onze Dienst kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven zijn of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie op de Dienst en in onze advertenties op andere websites.

Wij kunnen niet en garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of omissies op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of bij te werken.

Wedstrijden en Promoties

Eventuele wedstrijden of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die beschikbaar worden gesteld via de Dienst, kunnen worden beheerst door regels die afwijken van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan een Promotie, lees dan ook de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de regels voor de Promotie van toepassing.

Abonnementen

Sommige delen van de Dienst worden gefactureerd op basis van een abonnement ("Abonnement(en)"). U wordt in rekening gebracht op een terugkerende en periodieke basis ("Factureringscyclus"). Factureringscycli zijn ingesteld op een basis van 30 dagen. Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het annuleert of Male Things Worn het annuleert. U kunt uw Abonnementsverlenging annuleren via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met de klantenservice van Male Things Worn.

Een geldige betaalmethode, inclusief creditcard, is vereist om de betaling voor uw Abonnement te verwerken. U moet Male Things Worn voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie, waaronder volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en geldige betaalmethode-informatie. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, machtigt u Male Things Worn automatisch om alle Abonnementskosten die via uw account zijn gemaakt in rekening te brengen bij een dergelijke betaalinstrumenten.

Tariefwijzigingen

Male Things Worn kan naar eigen goeddunken en op elk moment de Abonnementskosten voor de Abonnementen wijzigen. Elke wijziging in de Abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende Factureringscyclus.

Male Things Worn zal u tijdig op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de Abonnementskosten om u de gelegenheid te geven uw Abonnement te beëindigen voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van de Dienst na de wijziging van de Abonnementskosten wordt beschouwd als uw akkoord om het gewijzigde Abonnementsbedrag te betalen.

Inhoud

Onze Dienst stelt u in staat om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") te plaatsen, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar te maken. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op de Dienst plaatst, inclusief de legaliteit, betrouwbaarheid en geschiktheid. Inhoud inclusief scat, bloed, geweld, drugs en ander aanstootgevend materiaal is verboden.

Door inhoud te plaatsen op de dienst, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden via onze diensten en zusterplatforms. U behoudt alle rechten op alle inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de dienst en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie ons het recht geeft om uw inhoud beschikbaar te maken voor andere gebruikers van de dienst, die uw inhoud ook mogen gebruiken onder deze voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is (u bezit het) of dat u het recht hebt om het te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals hierin vermeld, en (ii) het plaatsen van uw Inhoud op of via de Dienst niet in strijd is met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of enig ander recht van een persoon.

Male Things Worn kan berichten verwijderen (na 3 maanden) en listings (na 6 maanden). Als listings opnieuw worden geplaatst, wordt de periode van 3 maanden gereset voor die advertentie. Verkopersafbeeldingen worden ook verwijderd als er 3 maanden of langer geen premium is aangeschaft.

Vereisten voor Overeenkomst Inhoud

Houd er rekening mee dat we van de inhoudsprovider vereisen dat hij schriftelijke toestemming verkrijgt en bijhoudt van alle personen die worden afgebeeld in de inhoud, specifiek voor de volgende gebieden:

Toestemming om afgebeeld te worden in de inhoud en om de publieke distributie van de inhoud toe te staan en om de inhoud op onze website te uploaden. Als de inhoud beschikbaar wordt gesteld voor downloaden door andere gebruikers, is toestemming vereist om de inhoud te laten downloaden.

Vereis van de inhoudsprovider om de identiteit en leeftijd van alle personen afgebeeld in de inhoud te verifiëren om ervoor te zorgen dat alle afgebeelde personen volwassenen zijn en om ondersteunende documenten op verzoek te kunnen verstrekken.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde nauwkeurige, volledige en actuele informatie verstrekken. Het niet naleven hiervan vormt een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst. U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of een service van derden wordt gebruikt.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van enige schending van de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een naam gebruiken die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan u zonder de juiste autorisatie, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

Male Things Worn kan inactieve accounts verwijderen (Verkopersaccounts die nooit zijn geüpgraded & Kopersaccounts die niet zijn geverifieerd via e-mail). Dit gebeurt alleen als uw account meer dan 90 dagen heeft bestaan & u meer dan 30 dagen inactief bent geweest.

Intellectueel Eigendom

De Dienst en de oorspronkelijke inhoud (uitgezonderd Inhoud die door gebruikers wordt verstrekt), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Male Things Worn en zijn licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het Verenigd Koninkrijk als buitenlandse landen. Onze handelsmerken en handelskleding mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Male Things Worn.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet in eigendom zijn van Male Things Worn. Male Things Worn heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt ermee in dat Male Things Worn niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten van derden. We adviseren u dringend om de voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de Voorwaarden schendt. Na beëindiging zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk eindigen. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudig stoppen met het gebruik van de Dienst.

Beperking van Aansprakelijkheid

In geen geval zal Male Things Worn, noch zijn directeuren, medewerkers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot, winstderving, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (ii) enig gedrag of inhoud van derden op de Dienst; (iii) enige inhoud verkregen van de Dienst; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een oplossing hierin hierin wordt gevonden is gebleken te hebben gefaald in zijn essentiële doel.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op basis van "ZOALS HET IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR". De Dienst wordt geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie. Male Things Worn, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en licentiegevers garanderen niet dat a) de Dienst zonder onderbreking zal werken, veilig of beschikbaar zal zijn op elk specifiek moment of locatie; b) eventuele fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst zullen voldoen aan uw eisen.

Male Things Worn neemt geen deel aan de verkoop van artikelen tussen koper en verkoper. De koper en verkoper aanvaarden de verantwoordelijkheid om hun eigen betalings- en leveringsmethoden te regelen. Male Things Worn aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in het leveringsproces en neemt geen deel aan geschillen tussen koper en verkoper.

Toepasselijk recht

Ons verzuim om een recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten die wij tussen ons zouden kunnen hebben met betrekking tot de Dienst.

Klachten

Als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op. Alle klachten worden binnen 7 dagen beoordeeld en behandeld. Overeenkomstig onze algemene voorwaarden, beslissen wij over de geldigheid van de klacht. Na het nemen van een beslissing kan binnen 48 uur na de oplossing een beroep worden ingesteld. Zodra de definitieve beslissing is genomen, wordt eventuele inhoud (illegaal, inbreukmakend of anderszins ongepast) blijvend verwijderd of hersteld.

De inhoud op ons platform moet ware afbeeldingen van U zijn. We doen initiële ID-verificatie en regelmatige steekproeven van de leeftijdsverificatie en identiteit van leden en listings waarvan we vermoeden dat ze hun identiteit vervalsen of minderjarig zijn, worden onmiddellijk om bewijs gevraagd. Dit kan worden gedaan met behulp van de juiste ID of paspoortpagina. Tijdens deze periode kan uw advertentie worden opgeschort.

Alle inhoud die op onze site wordt geplaatst, wordt bij indiening gecontroleerd en ook periodiek gecontroleerd. Als de inhoud niet voldoet aan onze algemene voorwaarden, wordt deze zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd.

Als u inhoud wilt melden die uw beeldrechten schendt en/of mogelijk illegaal is, kunt u contact met ons opnemen. We zullen vervolgens de betreffende informatie verifiëren en binnen 7 dagen, maar meestal binnen 12-24 uur, onderzoeken. We zullen elk verdacht account / vermeldingen van de persoon die de T&C's schendt, verwijderen.

Beroepen

Als u in een of andere inhoud op onze site bent verschenen en wilt dat deze wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. Als er een geschil is met betrekking tot dit beroep, zullen we toestaan dat een neutrale instantie dit extern oplost.

Verdere regels & richtlijnen

Bekijk hier onze verdere regels en richtlijnen > Regels & Richtlijnen

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

De website wordt verzorgd door All Things Group Ltd, Essex, SS0 7EP, Verenigd Koninkrijk

Veranderingen

We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een revisie materieel is, zullen we proberen minstens 30 dagen van tevoren een kennisgeving te geven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering vormt, zal naar ons eigen goeddunken worden bepaald. Door door te gaan met toegang te verkrijgen of onze Dienst te gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u in met gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dient u het gebruik van de Dienst te staken.


Verklaring van naleving van registratievereisten volgens 18 U.S.C. 2257

Elke daadwerkelijke persoon die verschijnt in een visuele afbeelding van daadwerkelijk seksueel expliciet gedrag op de website op www.malethingsworn.com ("Website") was ten minste 18 jaar oud op het moment dat deze visuele afbeeldingen werden geproduceerd.

Uitzondering: Inhoud geproduceerd door derden

De exploitant van de Website is niet de “producent” van enige afbeeldingen van daadwerkelijke of gesimuleerde seksueel expliciete handelingen die mogelijk op de Website verschijnen. De exploitant van de Website beperkt zijn behandeling van deze inhoud en voert alleen de activiteiten van verzending, opslag, opvraging, hosting of formattering uit van materiaal dat seksueel expliciete handelingen kan weergeven, welke inhoud op de Website verschijnt als gevolg van acties van derden die de Website gebruiken. Alle delen van de Website die door gebruikers gegenereerd materiaal bevatten, staan onder controle van de betreffende gebruiker, voor wie de Website wordt geleverd als een online dienst door de exploitant. Volgens 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) en 47 U.S.C. § 230(c) kan de exploitant van de Website materiaal verwijderen dat op de Website verschijnt als gevolg van acties van de gebruikers van de Website, welk materiaal naar het eigen oordeel van de exploitant als onfatsoenlijk, obsceen, lasterlijk of onverenigbaar met het beleid en de servicevoorwaarden van de Website wordt beschouwd.

Uitzondering: Inhoud geproduceerd door de exploitant van de Website

Voor zover er afbeeldingen of video's op de Website verschijnen waarvoor de exploitant van de Website als de “producent” kan worden beschouwd, zijn deze afbeeldingen en video's vrijgesteld van de vereisten van 18 U.S.C. § 2257 en 28 C.F.R. Deel 75 om een of meer van de volgende redenen: (1) de geproduceerde afbeeldingen of video's tonen geen seksueel expliciet gedrag zoals gedefinieerd in 18 U.S.C. § 2256(2)(A); (2) de geproduceerde afbeeldingen of video's tonen geen afbeeldingen van de geslachtsdelen of schaamstreek gemaakt na 27 juli 2006; (3) de geproduceerde afbeeldingen of video's tonen geen gesimuleerde seksueel expliciete activiteit die heeft plaatsgevonden na de ingangsdatum van 18 U.S.C. § 2257A; of (4) de geproduceerde afbeeldingen of video's zijn gemaakt voor 3 juli 1995.

Aangewezen beheerder van de gegevens

Zonder op enigerlei wijze de toepasselijkheid van de bovenstaande uitzonderingen te beperken, heeft de exploitant van de Website de beheerder aangewezen, wiens adres hieronder staat vermeld, om de bewaarder te zijn van de originele gegevens beschreven in 18 U.S.C. § 2257 en 28 C.F.R. Deel 75 voor al het materiaal dat op de Website verschijnt dat valt onder de volgende categorieën: (1) marketing- en promotiemateriaal dat visuele afbeeldingen van daadwerkelijke of gesimuleerde seksueel expliciete handelingen bevat, welk materiaal is verkregen of gemaakt door de exploitant van de Website om de Website te promoten; of (2) materiaal dat niet is vrijgesteld, zoals hierboven beschreven.

De eerder genoemde gegevens en hun beheerder zijn te vinden bij:

Beheerder van de gegevens
All Things Group


Let op: Deze informatie is vertaald en kan enkele onnauwkeurigheden bevatten.